Verkoop Proses  

 

  • Die finale hoeveelhede van die vrag beeste ter sprake word aan koper deurgegee met foto’s/video’s en ‘n deeglike beskrywing van die ras, hoeveelheid, geslag en gewig. 
  • Dit is voordelig as koper beeste kan besigtig of ‘n agent aanstel om dit te doen, alvorens beeste gelaai word. As alles in orde is kan kontrak opgestel word en laaireelings getref word.
  • Die weegreelings word getref met toelaatbare gewigsverlies oor groot afstande.
  • Die reëling rondom betalings is as volg: Beeste moet betaal word en die fondse moet in die rekening reflekteer 12h tot 24h voor laai.
  • Digikraal faktureer die koper waarna die koper die fondse via EFT oorplaas na Digikraal se rekening.
  • As diere by koper afgelaai word en alles is volgens ooreenkoms, dan word  fondse aan verkoper oorbetaal.